KARİYER

Elya Lojistik, En önemli sermayesinin insanlar olduğuna inananıyor.

İnsan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız;

  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,

İŞ BAŞVURU FORMU

Aşağıdaki formu doldurarak açık pozisyonlarımızda uygunluk olması durumunda sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.

TEKLİF TALEP FORMU