KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elya Lojistik tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden E-Posta Aboneliği, Hizmet Talep Formu, İletişim Formu, İş Başvuru Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Elya Lojistik'in faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirici nitelikteki bültenlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi, Elya Lojistik'in proje ve faaliyetleri hakkında sizleri haberdar etmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

E-Posta Aboneliği, Hizmet Talep Formu, İletişim Formu, İş Başvuru Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • İletişim Bilgisi: E-posta bilgisi
  • İletişim Bilgisi: Telefon bilgisi
  • Kişisel Bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik topluluk şirketleri ve iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, E-Posta Aboneliği’ne kayıt olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden info@elyalojistik.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

TEKLİF TALEP FORMU